Rezervace a Výpočet ceny Žádost
o nabídku
Žádost o nabídku
Garance nejnižší ceny
X
Garance nejnižší ceny
X
Do 12 let ubytování a strava zdarma
Gyermekkedvezmény Széchenyi 2020
Do 12 let ubytování a strava zdarma

Historie Hotelu Lövér v zkratce

18. Dub. 2016
Historie Hotelu Lövér v zkratce

Historie Hotelu Lövér v zkratce

Jak se stal z někdejší turistické chaty jeden z nejuznávanějších hotelů Maďarska?

Příběh, sahající do několika desetileté a teď už i staleté minulosti, je samozřejmě pevně spjatý s historií proměny města Šopron v turistickou destinaci.

Koncem 19. století vznikali první rekreační destinace většinou v okolí pramenů léčivé vody, pokud chtěl turista navštívit místo, kde se dá koupat, odjel k Balatonu, nebo na břeh Jadranského moře. Po první světové vojně nově vzniklé hranice ztížili cestu do této destinace a tak stoupla hodnota destinací Balatonu, pohoří Mátra a regionu Šopron. Naše město mělo to štěstí, že mohlo nabídnout pestrý program nejen milovníkům přírody, ale i milovníkům architektonických hodnot.

Zadunajský turistický spolek (Dunántúli Turista Egyesület (DTE)), založený v roku 1903, považoval za svůj prvořadý úkol rozvoj turismu, a ještě před referendem v roku 1921 odevzdal chatku na cestě k oblíbeným výletním místům obyvatelů Šopronu, ke hradu Forchtenstein a na Rozálii.
Turistický spolek v roku 1924 vybudoval na svahu vyvýšeniny Károlymagaslat sáňkovou dráhu a na jejím konci domeček pro zahřívání.  Tento domeček se díky sbírkám minulých let, pomocí agilního předsedu Spolku pro zkrášlení města, Károlya Heimlera podařilo rozšířit na turistický dům.  Dům byl odevzdán 12. června 1927 a byl pojmenován po předsedovi DTE, Ferencovi Hatvanovi. V budově fungovala i restaurace, pomocí které se spolek snažil po značné finanční investici získat nějaké příjmy.
Do druhé světové války byl dům dokonce dvakrát rozšířen, nejdřív o průčelí směrem k městu, dřevěnou budovou s valbovou střechou, která dobře ladila s lesním prostředím, později v roku 1935 bylo k západní straně budovy přistavěno malé moderní křídlo. Jeho projektantam byl architekt Oszkár Winkler.
V roku 1965 byl na místě někdejšího Turistického domu, který byl již zbourán, vybudován podle projektů Dénese Perczela (KÖZTI) hotel Fenyves, teď už výslovně se záměrem revitalizace cestovního ruchu, hotel byl v roce 1982 rozšířen podle projektů Gábora Winklera. Tato budova byla po přestavbě přejmenována na hotel Löver.

Kubinszky Mihály: Idegenforgalmi létesítmények a Lővérekben (Turistické stavby v Lővérek)
(úryvek)

Top